Krótkie przemyślenia o „Obcych”….

W zwiazku z odejściem od Unii Europejskiej, od Illuminatów i innych  tego typu organizacji, które mają na celu dominację nad światem, a także od czynników narodowościowych mające destrukcyjny wpływ na te organizację – chcę Wam przedstawić mój pogląd na tematy zwiazane z tym, co nas otacza, czyli kosmosem.

Fresk z kosowskiego klasztoru

Fresk z kosowskiego klasztoru

Patrząc się w górę, kiedy już Słońce miało swój zachód, olśnieni blaskiem gwiazd, czujemy się nijako, gdyż ta czerń i jasność otaczająca nas jest jednym z głównych filarów naszej dziennej rutyny. Nie zastanawiamy się zbytnio, co się kryje w tej czerni…

Kilkaset lat temu, jeden z wielu naukowców – Mikołaj Kopernik obalił mit, mówiący o tym iż nasz „dom” jest strukturą płaską – pływającą po nieskończonych ilościach wody, które nie mają końca. Jego pogląd, w czasie kiedy został wykreowany został poddany krytyce Kościoła i innych religijnomyślących ludzi, jednak powyższy fresk stanowi wyjątek(mający tajemnicze przesłanie). Sceptycyzm tych wierzących ludzi z biegiem lat zmienił się diametralnie…

Jeśli dzięki przedstawicielowi naszego narodu, wiemy – że żyjemy wśród przeogromnej ilości planet i gwiazd to należy się zastanowić, czy we Wrzechświecie istnieją obce dla nas cywilizacje, funkcjonujące dzięki życiu – które i w nas funkcjonuje. Wydaje mi się, że tak!

Popierając swoje stanowisko zastosuję kilka przykładów. Dzięki Discovery i innym nagraniom wiemy, że pojazdy o niespotykanych kształtach i kolorze świateł niejednokrotnie przybywały na naszą planetę. Liczna grupa ludzi, która podsumowuje te nagrania zastanawia się, czy one nie są przerobione. Ja na początku, oglądając te filmy też dochodziłem do takiego samego wniosku, jednak zmieniłem swój punkt widzenia.

Pewne znaki w zbożu, które zdarza się zobaczyć też i w naszym kraju są po części dziełem ludzkich rąk, jednak niektóre z nich mają tak geometryczne kształty i perfekcję w sobie zawartą, że nie warto porównywać ich z ludzką ingerencją.

Według mnie, znając się na nauce geograficznej i biorąc pod uwagę wiek naszej planety sądzę, że i My – ludzie jak i inne gatunki jesteśmy wykreowani przez obce dla nas stworzenia, które są przez nas traktowane jako Bóg.

Fizyczna , czy też materialna struktura pochodzi zewnątrz. Świat się rozszerza, więc materialne struktury wywodzą się właśnie ze środka Wszechświata. Im dalej od centrum wszechświata, tym struktury są starsze(to od nich można czerpać wiedzę na temat omegi stworzenia kosmosu, jednak biorąc pod uwagę ówczesną technologię to niewykonalne). Wydaje mi się, że Ziemia to średnia co do wieku planeta w procesie rozszerzalności wszechświata. Wywodzimy się według mojego poglądu ze środka, a najdalsze a zarazem najstarsze struktury mają napewno jakiś udział w stworzeniu tych młodszych struktur żyjących.

Sądzę, że „Boga” jako Stworzyciela trzeba szukać, nie w epicentrum wszechświata, tylko na krańcach wszechświata – tam natomiast odnajdziemy prawdę.

Obce jednostki –  można się ze mną nie zgodzić  lub nie, ale na pewno funkcjonowały na pobliskich ku nam planetom. Obecność wody na danej planecie jest jednym z filarów dających jednostkom posiadającym życie zdolność do przeżycia.

Na pewno – na każdej planecie istniały warunki zdatne do przeżycia. Warunki są związane z upływajacym czasem. Kiedyś na naszej nie będzie warunków do przeżycia, gdyż zbyt duża ilość ludzi spowoduje nagłą potrzebę zasiedlenia, przy nieznajomości technologicznej to na pewno nasze przyszłe pokolenia będą musiały kombinować jak przeżyć.

Czas, upływający czas to jeden z fundamentów danej społeczności, danej rasy. Dzięki niemu możemy określić ile czasu przeżyje dana rasa, biorąc pod uwagę warunki, które musi spełnić aby pozwolić sobie na dalsze fizyczne egzystowanie.

Wydaje mi się, że obce cywilizacje istnieją, im bliżej się one znajdują centrum wszechświata tym mają słabiej rozwiniętą świadomość, a im dalej to analogicznie świadomość jest coraz większa. Ziemia jest planetą średniego wieku, to nasza inteligencja a zarazem świadomość jest optymalna. Jesteśmy zrównoważeni świadomością. Jednak po części rozumiemy otaczający nas świat, a z biegiem upływających lat nasza świadomość będzie coraz bardziej rozwinięta, a co niesie za sobą będziemy lepiej rozumieli otaczający nas świat.

Sądzę, że początek naszej materialnej formy rozumieją tylko te postaci, które istnieją na krańcach naszego wszechświata.

Odnośnie osoby „Boga” jako stworzyciela materialnego naszego gatunku uważam, że jeśli teoria Wielkiego Wybuchu, która zniszczyła wszystkie formy żyjące na Ziemi jest prawdą to na pewno jesteśmy wykreowani przez jakąś bardzo i to bardzo wysoko rozwiniętą inteligencję.

Generalnie rzecz ujmując Bóg ma w moim mniemaniu postać obustronną, jedną duchową(dającą świadomość, tożsamość i osobowość), a drugą fizyczną(obdarującą nas fizyczną formą).

A co Wy sądzicie o moich przemyśleniach na temat obcych ? Wiem, że nie wyraziłem się składnie, ale ostatnie moje wpisy są zbyt spontaniczne, za co bardzo przepraszam i postaram się to zmienić ;)

W związku z napływającymi świętami, kieruje do Was życzenia pozbawione powtarzalności, więc chciałbym Wam symbolicznie życzyć tylko i wyłącznie poczucia szczęścia – gdyż to nadrzędny filar naszego życia, do którego dąży każdy z nas, bez wyjątku.

Pozdrawiam, życzę udanego tygodnia. Zapraszam na mój page w dziale – Facebook ;)

Bądźcie optymistami ;)

 

Unia Europejska, jako przejaw kolejnej chęci dominacji nad światem ?

Flaga UE

Flaga UE

W 2004 roku wielu ludzi w Polsce radowało się przystąpieniem do Unii Europejskiej. Sporo osób cieszyło się z racji ogromu możliwości jakimi mogła się poszczyczyć Polska, kiedy podpisała pakt rozpoczynający współpracę z UE np.  z wielu nowych dróg, nowych projektów, licznych dofinansowań.

Przystąpienie do tego typu organizacji jak i innych tego typu wiąże się przede wszystkim z ackeptacją reguł panujących w nich. Polska przystępując do UE podpisała pakt, który w raz z przemijającym czasem będzie pozbawiał nas Polaków świadomości przynależności do narodu, czyli Polski. Unia Europejska, jak i każda do jakiej przynależy lub przynależymy pozbawia daną społeczność narodowości – wartości arcyważnej posiadającej – cechy unikalne.

Narodowość została wykreowana przez czas trwania każdego narodu. Dzięki przemijającego czasu utrwaliły i umocniły się wartości narodowościowe. Dzięki temu są to tak mocne i stabilne wartości, jednak przypływające z otoczenia inne racje mogą spowodować ich destabilizację.

Inne racje, których kreatorami są ugrupowania – o wiele potężniejsze od pojedynczych państw mogą spowodować ich destabilizację.  Tutaj przytoczę Unię Europejską.

Unia Europejska w moim mniemaniu jest przeogromną organizacją zrzeszająca(państwa biorąc pod uwagę kontynent – Europę). Jej struktrura mając na uwadze liczbę posiadanego majątku, jest opisana według piramidy. Najbogatsze państwa(założyciele) są posiadaczami największego majątku, a w raz z kolejnymi przemijającymi latami, coraz to nowi ich członkowie(mając na uwage poszczególne państwa) mają coraz to mniejsze majątki.

Wiedząc iż w ówczesnych czaszach pieniądze stanowią wedle ogółu społeczności wartość najważniejszą to Ci, którzy posiadają największy majątek mogą zrobić to co się im pojawi w umyśle. Mogą przeprowadzić przeróżne transakcje jakie im się wymarzą.  Posiadając przeogromny majątek, zarządzanie biedniejszymi ludźmi jest ich podporą do dalszych brutalnych rządów.

Bogactwo jest początkiem dominacji. Tak jak ująłem wcześniej bogactwo ułatwia życie ! Tzn, ułatwia życie największych bogaczy chcących zdominować całą planetę. Sądząc po ówczesnym stanie rzeczy, im się po prostu nie uda.

Unia Europejska dąży do destabilizacji narodowościowych wartości, kierując się innymi mocarstwami, które tego potrzebowały. Uważam, że jednostkowy podział planetarny wg. narodowości pełni rolę nadrzędną i jest cechą, która trwa dopóty te państwo nie zaniknie.

Ująłem w ostatnim wpisie proces chęci dominacji przez ogromne mocarstwa. Nie udało im się to, gdyż nie umieli sobie poradzić z narodowościowymi wartościami poszczególnych krajów.

Dane ogrupowanie zrzeszające państwa, pragnie utrzymywać istnienie tejże organizacji dopóty nikt nie wyrazi powszechnego sprzeciwu wobec tej grupy, lub wielkiego, mającego ogromne możliwości państwa. Mamy tutaj przykład Lecha Kaczyńskiego, który sprzeciwiał się polityce Rosjan(wyrażając się negatywnie w trakcie chęci walki o wolność mieszkańców Gruzjii). Poniósł on śmierć kilka lat temu wraz z naszą narodową elitą. Dość sporo ludzi prawi, iż to był nieszczęśliwy wypadek, a ja mam taki pogląd, który mówi iż jeśli dany człowiek(głowa przeogromnego państwa) – Putin jest posiadaczem końcowego wpływu na media w Rosji a co za tym idzie na media światowe, może wywołać korzystny dla siebie – dla swego państwa korzystny efekt.

Ludzie, którzy stanowią najwyższe stopnie w uznanej przez społeczeństwo hierarchii władzy chcą, aby wykreowane przez ich – wielkie pod względem powierzchniowym organizacje, biorące pod uwagę kontynent na którym istnieją istniały jak najdłużej. Wobec tego stosują środki nielegalne i niepoprawne wobec racji i honorowości. Stosują nielegalne formy władzy. Chcą wejść i zdominować dane państwo bez ogólnego, szczerego pozwolenia, aby te zachowanie mogło  się dalej rozwinąć.

Wydaje mi się, że ów społeczności ludzkie, oprócz wzajemnych relacji, przeogromnego majątku stosują zasady dawnych tego społeczności(np. Templariusze) czyli zaufanie, lojalność i wytrwałość wobec przyjętych zamierzeń, czyli starań, aby czynniki narodowościowe zanikły, i aby nie było sytuacji, aby one nie wyeliminowy planów totalitarnych owych władców.

W dzisiejszym wpisie zawarta jest spontaniczność, niemniej jednak w powyższym akapicie zawarte jest przesłanie, aby rozwijać narodowość, umacniać nasze więzy patriotyczne, umiłować swój naród, a co za tym idzie umacniać więzi z egzystującym w danym kraju – jego przedstawicielami.

Życzę udanego weekendu, następnego tygonia.

Niedługo kolejny wpis, w nim opiszę swój pogląd na temat stworzeń istniejących poza naszą planetą. Pozdrooooo !